Gambar terkini Syura yang diambil menerusi majalah. Gambir penuh after le lompat.